Vinnare av Malmö pedagogpris 2020: Magdalena Stenström (Fskf)

Direktör håller ballonger och överraskad pristagare håller check och diplom.
Förskoledirektör Peter Lindberg överraskar Magdalena Stenström, vinnare av Malmö pedagogpris 2020 i kategori förskola

Vinnaren av Malmö pedagogpris 2020 i kategori förskola arbetar som utepedagog i Bokträdgården och träffar barn från alla förskolor i Malmö stad. Hon heter Magdalena Stenström och är mycket uppskattad av både kollegor och barn. Eftersom pristagaren arbetar utomhus, var det möjligt att ha en prisutdelning på plats i Torup, trots rådande pandemi. Kollegor i det pedagogiska teamet,  teamledaren Marie Berge samt förskoledirektör Peter Lindberg överraskade en mycket stolt pristagare.

Kvinna håller upp diplom, ballong och blommor.
En överraskad pristagare på sin arbetsplats i Bokträdgården i Torup

Stort grattis Magdalena Stenström! Hur känns det? 

— Jag är i chock! Det känns fantastiskt! Jag vet knappt vad jag ska säga, jag är rörd och stolt. Jag vill berätta för alla om detta!

Vad är det som gör just dig till vinnare av Malmö pedagogpris 2020 tror du? 

— Bokträdgården är en fantastisk plats som vi skapar tillsammans, det är verkligen inte bara jag. Jag hade aldrig kunnat göra detta utan alla barn och pedagoger. Egentligen är detta allas pris.

Vad är det bästa med ditt jobb? 

— Varje dag är en ny berättelse! Jag har tur som får möta så många barn från hela Malmö och genom upplevelser tillsammans hitta nya saker och synvinklar. Barnen har med sig olika erfarenheter och det är så häftigt att få vara med när de upptäcker naturen. Vissa barn vill bara klättra i träd, andra kommer ens knappt förbi stenarna för de vill stanna där och leka hela dagen och vissa vill bara bygga hela tiden. Det är häftigt för alla barngruppers dagar blir så olika.

Priset, 5000 kr, ska användas till kompetensutveckling för att stimulera till fortsatt pedagogisk utveckling, har du redan tankar om hur du vill använda pengarna?

— Egentligen skulle jag vilja prata om utepedagogik med pedagoger i andra länder och inspirera fler att arbeta kreativt utomhus. Vi tar det för givet i Sverige och har kommit långt. (Förvaltningsdirektören Peter Lindberg uppmanar Magdalena att inte bara tänka på andra utan även på sig själv)

Juryns motivering:

Med ett djupt allvar och stor lust möter Magdalena Malmö stads förskolebarn i Bokträdgården. Genom en oförtröttlig entusiasm, estetisk och ekologisk känslighet och enorm glädje som smittar av sig ger Magdalena barnen förutsättningar att utveckla sinnliga förmågor och utforska naturen i relation till sig själva och sin värld. Upplevelser, lek och lärande står i fokus när nya förbindelser och berättelser skapas mellan barn, pedagoger, naturen och staden. Bokträdgården är en viktig plats och Magdalenas arbete är betydelsefullt för en hållbar nutid och en hållbar framtid. Genom Magdalenas förmåga att tolka naturen som en helhet har Bokträdgården förvandlats till en 100-språklig värld för Malmös barn.

Finalister

Totalt inkom 40 nomineringar i kategori förskola (fskf) till pedagogpriset. Både enskilda pedagoger och hela avdelningar nominerades. En urvalsgrupp har haft ett digert arbete med att läsa alla motiveringar och övervägt, bedömt, diskuterat och tillslut utsett tre finalister. Pedagogisk inspirations styrgrupp har sedan utsett vinnarna i respektive förvaltning.

Övriga finalister var:

  • Avdelningen Stubben, Uteförskolan Stock och sten
  • Avdelningen Fladdermusen, Mossängens förskola

Grattis även till er! 

Magdalena läser på sitt diplom.
Magdalena Stenström läser motiveringen på diplomet

Vinnaren Magdalena Stenström

Magdalena arbetar som utepedagog i Bokträdgården i Torup. Där har hon sedan starten 2017 byggt upp den miljö som tidigare kallades Hälsoträdgården. Hon har byggt upp miljöer som är inbjudande, inspirerande och som skapar möjligheter till lek, lärande, undersökande, experimenterande och upptäckande mötesplatser. Där finns platser som skapar förbindelse mellan människors erfarenheter, platser och tankar om naturen. Platserna utmanar barnens och pedagogernas nyfikenhet, kreativitet och lust att fantisera, skapa nya konstruktioner, designa egna världar och undersöka naturens fenomen. I Bokträdgården, tack vare Magdalena, sammanflätas olika perspektiv, beprövade erfarenheter och vetenskapliga grunder. Mötena med barnen är nog så viktiga men än viktigare är de möten som blir mellan pedagoger och Magdalena.  kan se att de erfarenheter som görs i Bokträdgården ger effekt på den egna förskolan för barnen, både inne och ute. Många pedagoger önskar också att få komma tillbaka till platsen och Magdalena i fortbildningssyfte.

Tack vare Magdalenas engagemang och kompetens i Bokträdgården ges stora möjligheter att utveckla relationer mellan barnen och naturen. Genom konkreta upplevelser, lek och lärande i Bokträdgården skapar barnen och pedagogerna förbindelser och berättelser mellan staden och naturen. Då besökarna ofta har olika kulturella erfarenheter av natur, trädgård och matlagning utomhus skapar platsen också stora möjligheter till nya tankar, spännande dialoger och möten.

I Bokträdgården finns stor variation av miljöer och naturmaterial/återvinningsmaterial som skapar rikt pedagogiskt innehåll i undervisningen. Magdalena, tillsammans med pedagogerna, bedriver planerad undervisning i bestämda situationer, exempelvis visar upp olika naturfenomenen vid samlingen (snäckor, fågelholkar, ”gissa bajs”, göra upp eld mm). Magdalena berättar om olika ätliga växter under ”smakrundan”, lär klassiska rörelselekar mm. Samtidigt uppstår spontant undervisning under hela dagen när barnen upptäcker t.ex. olika insekter i naturen, nya växter, skapar nya lekar och designa nya platser mm.

Magdalena möter också arbetslag och förskolor i utbildande syfte på exempelvis verksamhetsutvecklingsdagar kring utepedagogik men också hållbar utveckling och vikten av relationer till sin natur.

Läs mer om Magdalenas arbete här

Priset

Priset 5000 kr ska användas till kompetensutveckling för att stimulera fortsatt pedagogisk utveckling. I år får även pristagarna varsin biljett till rikskonferensen Bättre skola, som går av stapeln i Malmö (men digitalt) 13-14 jan. Läs mer om konferensen Bättre skola här

STORT GRATTIS MAGDALENA!