”Lärande är en process”

Hur kan vi skapa en undervisning i skolan som inkluderar och maximerar samtliga elevers lärande? I det här avsnittet av Podagog Malmö träffar vi Linn Hörnfalk , förstelärare på Mellanhedsskolan och vinnare av Malmö pedagogpris. Det blir ett samtal om differentierad undervisning, grupperingar och dynamiska lärmiljöer.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Spotify. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

I det här avsnittet av Pedagog Malmös podd ”Podagog Malmö” berättar Linn Hörnfalk om varför hon valde läraryrket och hur försöker nå alla elever, utifrån deras individuella förutsättningar, i klassrummet. I slutet av 2022 mottog hon Malmö pedagogpris för sin lärargärning.
– Det är ett kvitto på att jag är på rätt väg. Det boostar självförtroendet, att jag vill utvecklas ännu mer, säger Linn Hörnfalk.

– I motivering till priset står det bland annat att du skapar ”trygga och förlåtande lärmiljöer som är anpassade till både individer och grupper”; vad är en sådan lärmiljö för dig?
– Det allra viktigaste är att kontinuerligt diskutera med eleverna att lärande är en process snarare än något statiskt. Det är formativt, en trygg och förlåtande lärmiljö är att vi bygger en gemenskap, att det vi gör blir begripligt. Att jag har en god samverkan med hemmet; mycket positiv förstärkning som jag vidarebefordrar till dem, sådant jag ser på lektionerna. Att vi har tydliga stödstrukturer för att lyckas men också verktyg för att kunna diskutera när vi misslyckas. För att lärande är ju inte bara att lyckas, säger Linn Hörnfalk.

Hon vill också göra sina elever medvetna om att vi lär oss på olika sätt och att de kan vara lärresurser för varandra. Linn Hörnfalk nämner också det fysiska klassrummets betydelse.
– Att eleverna känner att de har ett ansvar och är en stor del i hur det ser ut i klassrummet och vad vi gör i klassrummet.

Lyssna på podden för att ta del av hela intervjun med Linn Hörnfalk.

Podagog Malmö är en podd som lyfter pedagogiken och arbetet i Malmö skolor och den görs av redaktionen på Pedagog Malmö. Bland gästerna finns pedagoger, rektorer och annan skolpersonal. Lyssna på podden här eller till exempel på Spotify!