Karin och Elizabeth!
Det låter som ett superintressant och framförallt viktigt område att utveckla. Jag är själv väldigt engagerad i dessa frågor, och jag ser även positiva och tydliga pedagogiska resultat hos mina elever när de använder sig av ett normkritiskt perspektiv för att studera olika samhällsfenomen. Det skulle vara intressant att följa ert arbetet. Finns det möjlighet för fler lärare att delta?