[…] Man kan även ge olika stor mängd stöttning vid arbetet med stödstrukturerna, från att eleverna får tillgång till informationen (med eller utan bildstöd) till att de arbetar självständigt och skriver/ritar på egen hand. Exempel på hur sexfältare kan användas kan ni se hos våra treor på deras blogg Rosenknoppar – ett språkutvecklande arbetssätt […]