[…] arbeta med föräldrasamverkan genom translanguaging. Dessutom får vi besök av ingen mindre än Jim Cummins i samband med hans deltagande på […]