Illustration där siffran ett står.

Läsårets mest lästa: nr 1

Dags att avslöja vilket blogginlägg eller artikel på Pedagog Malmö som blev mest läst under läsåret som har gått.

Inlägget “Vågar du bryta en norm?” slog inte bara publikrekord. Det slog också rekord i antal kommentarer – inte bara enbart positiva.

I texten, som är skriven av Marika Johansson, utmanas läsaren till att göra ett litet vardagsexperiment för att bryta invanda normer. Genom att göra ett så litet experiment och iaktta reaktionerna dels hos sig själv men också hos omgivningen problematiserar Marika Johansson kring hur det skulle kännas att bryta mot de starka normer som finns i samhället. Till exempel heteronormen, funktionsnormen eller vithetsnormen.

Viktigt? Onödigt? Förminskande? Korkat? Reaktionerna om inlägget blev många. Vad tycker du? Och vågar du själv bryta en vardagsnorm?

Här hittar du inlägget.

Hela topplistan:
1. ”Vågar du bryta en norm?”

2. ”Språkstörning – vad innebär det egentligen och vad kan man göra i skolan?”
3. ”Förskolans leksaker väcks till liv om natten”

4. ”En skola för alla”
5. ”Förändring kan inte bara pratas fram – den görs” 
6. ” Stödmaterialet för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – en stöttning för lärare och skolledare.”
7. ”Bilder som stöd – kontra bilder som stör”
8. ”Låt tusen röster höras och synas”