Dansmatte på uppgång

Barn dansar i klassrum.

Ett nyaktuellt och annorlunda sätt att arbeta med matematik.

På många skolor arbetas det med dansmatte och det är fantastiskt. Min kära mor påpekar att detta inte är något nytt, dansmatte arbetade man med redan på tiden hon undervisade blivande fritidspedagoger och förskollärare på Karlstad universitet på nittiotalet. Det som är nytt är kanske genomslaget det fått och ämnesfokuset på just matematikens lärande. Genomslaget hör mycket ihop med digitaliseringens möjligheter. Flera lärare lägger ut filmer på instagram där det dansas matematik med elever. Klasser kan exempelvis dansa med en danspedagog live via facebook på lektionen om man vill.

Men digitaliseringen är inte bara till godo. Vi kan även konstatera att barn rör på sig mindre och mindre på fritiden. Många barn väljer att spela dataspel istället för att gå ut och leka. Skolan och lektionerna är ett av de ställen där vi kan kompensera den minskande graden av spontanrörelse bland barnen. Det finns även gedigna bevis på att pauser och rörelse ökar fokus och inlärning i de teoretiska ämnena och där är ju dansmatten en ypperlig aktivitet att använda då det inkluderar både rörelse och ett teoretiskt ämne.

Att det är så aktuellt med just matematiken handlar om att det är det ämne som flest svenska barn upplever som svårt och även ett av de ämnen som resultaten är lägst i. Kanske måste vi mattelärare tänka om och hitta nya sätt att introducera, träna och fördjupa kunskaperna i matematiska begrepp.

Från matematikens och idrottens syfte i läroplanen kan man läsa:

  • Undervisningen i matematik…. ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
  • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp ….. och deras användbarhet.
  • Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna……röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Så att hitta legitimitet för att arbeta med dansmatte utifrån läroplanen är inte svårt. Det svåra är kanske hur…. 

Inom dansmatte-genren kan vi se två olika spår, dels att det arbetas med rytm och rörelse där eleverna får träna en färdigkoreograferad dans för att befästa vissa matematiska begrepp och dels, som den vägen vi valt i vårt projekt, ett kreativt arbete med eleverna där de både får träna begreppen och träna att själva få skapa och använda sin kreativitet i egna rörelser och danser.

Vi har nu träffat eleverna i klass 2 och 3 på Örtagårdsskolan tre gånger. Härliga elever som kastar sig in i uppgifterna och får prova på taluppfattning och tals användning (likhetstecknets betydelse och bråk), geometri (geometriska former och symmetri) samt programmering i dansens uttrycksform. Vår utmaning har varit att få in matematikens korrekta begrepp utan att ge avkall på dansens kreativitet. Jag tycker vi har lyckats. Vi har lyckats plocka fram övningar där barnen får befästa begreppen genom att själva skapa dans som visualiserar och gestaltar dem. Vi har i övningarna utgått från ett lärandemål/syfte i matematik samt ett lärandemål/syfte i dans. Redan nu är intresset för dansmatte stort, dansarna genomför i skrivandets stund flera klasser med dansmatte inom ramen för skapande skola. Vår tanke är att vi ska utbilda fler dansare så att vi kan erbjuda fler klasser att prova på detta och kanske inspirera även mattelärare eller idrottslärare till att genomföra några övningar.

Text: Anna Moberg