Det gnistrar i barnens ögon

Barnhänder håller fram glasstenar.

Skapande skola /Drömmarnas hus / Kirseberg

Hösten 2018 slogs Kirsebergsskolan och Segevångsskolan ihop till en F-5 skola. Detta väckte många tankar och funderingar hos både pedagoger och elever. Vem är den ”den andre”? Vem är ”jaget” i mötet med ”den andre”? Vad blir vårt nya ”vi”? Genom vårt skapande skola projekt ville vi ge både pedagoger och eleverna möjligheten att få syn på sig själv och upptäcka hur och vem de kan och vill vara på Kirsebergsskolan. Förhoppningen är att de möten och processer som bildas genom skapande skola arbetet blir broar in i andra sociala möten nu när vi är många människor som var nya inför varandra. För att gripa tag i dessa frågor valde vi att fokusera på en av värdegrundens pelare, tillit.

Skapande skola arbetet började med en workshop för alla lärare på Kirsebergsskolan ledd av pedagoger från Drömmarnas Hus, vilken Kirsebergsskolan själv finansierade. Detta för att alla lärare skulle få kännedom om hur Drömmarnas Hus skulle arbeta med eleverna men också för att inspirera lärarna att utifrån varje ämnes särart arbeta vidare med de frågor som eleverna valde att fördjupa sig i. Det blev en workshop med tillitsövningar, skratt och olika idéer på hur man kan arbeta med eleverna på temat tillit och hur vi kan ge eleverna stöd i hur de skulle kunna visa sina tankar i en bild.

Gnistan i barnens ögon tänds med hjälp utav en inläst berättelse om en gnista som kommer till vår jord men ingen ser varpå den gnistrar mindre och mindre. Lyssna gärna på berättelsen här:

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Här väcktes många tankar hos barnen, varför såg ingen gnistan? Vad händer med en människa som aldrig blir sedd? Vad får mig att gnistra?

Nästa gång gnistan tändes i barnens ögon var då de fick möta gnistväktare i Beijers Park i ett rollspel med flera samarbetsövningar och korta samtal som tränade tillit. Eleverna fick också ett gemensamt uppdrag, att hjälpa gnistväktarna att hämta en nyckel till en kista fylld med gnistor. Nu blev även alla elever gnistväktare med uppdraget att hålla gnistorna runtomkring sig vid liv. Hur gör man för att få andra att må bra och gnistra?

Under tre lektioner arbetade sedan eleverna tillsammans med sin lärare i klassrummen utifrån ett handledningsmaterial som Drömmarnas Hus utarbetat i tre lektioner. Här fördjupades värdegrundsarbetet genom samarbete och samtal kring vad tillit och brist på tillit kan vara. Klasserna arbetade också fram en fotoidé i mindre grupper som de tog med sig till träffen med fotografen. Här har lärarna haft en viktig roll genom att skapa djup i värdegrundsarbetet men också för att ge eleverna stöd i att konkretisera sina tankar och idéer i en bild.

Slutligen tog klasserna med sig sina fotoidéer till en fotograf och en dramapedagog som gav eleverna ytterligare stöd i hur de kunde visa sina tankar i ett fotografi. Det var härligt att se gnistan i barnens ögon när de byggde upp sin bild i fotostudion och granskade sitt foto med hjälp av tv-skärmen som visade hur fotot blev.

Filmstudio med upplyst scen.

Vi ser att det varit många tillfällen att få vara kreativ, möta olika konstpedagogiska kvaliteter och material. Men vägen dit är den kreativa resa som vi ändå ser som viktigast som att få uppleva, känna, uttrycka, skapa, synas och bli lyssnad på.

I december blir det vernissage och om det gnistrar i barnens ögon även då kan bara framtiden utvisa. Klart är att vi alla ser fram emot att se elevernas tankar kring tillit och brist på tillit men också att få ingångar till en av huvudfrågorna, hur får vi andra att gnistra?

 

Pernilla Göthe, lärare och kulturombud, Kirsebergsskolan

Kristian Almqvist, dramapedagog, Drömmarnas Hus

Kristian Fransila, dramapedagog, Drömmarnas Hus