Det skrämmande men nödvändiga avståndet i ”coronatiden”

Händer skriver på laptop.
”The show must go on”! Kommunikation och lärande processer stannar inte upp i coronatiden, vi behöver därför utforska nya sätt att genomföra våra uppdrag.

Pedagogisk Inspiration genomför i samarbete med Vanja Lozic, docent i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet, Maricken Larsson och Luljette Duraku, pedagoger och processtödjare av normkritik, en digital workshop för 30 studenter där fokus är erfarenheter av ögonblicksforskning med normkritiskt perspektiv.

Våra erfarenheter med analyser är tänkt att inspirera studenterna i kursen ”Sociala relationer och värdegrundsarbete. Syftet är att studenterna ska använda detta utforskande arbetssätt i sin dokumentation med reflektion och analys från deras praktik.

Just nu försöker vi hitta en balans mellan den fysiska och den digitala formen. Eftersom presentationen görs i form av workshop, innebär det praktiska reflektionsövningar, samtal, och respons i små grupper. Vi funderar mycket på utdelning av handlingsutrymmet mellan studenterna samt mellan oss och studenterna.

Den digitala världen erbjuder olika verktyg, dock är det inte så enkelt att genomföra som det låter. Bland annat behöver hänsyn tas till hur vi skapar och använder det digitala rummet där studenterna ska samtala i små grupper. Hur tar vi hand om varandras reflektioner? Hur hanterar vi tekniken så att vi inte tappar kontakten med varandra? Påverkar den rumsliga bakgrunden, där vi genomför fjärrundervisningen, budskapet till mottagarna?

LÄS MER: Ögonblicksforskningsprocess på aktionsforskningskonferens

Den här arbetsprocessen ger oss möjligheter att kritiskt granska och motverka våra egna begränsade normer som kan framkomma i den digitala arbetsformen utifrån vilka tidigare erfarenheter vi har eller vilka vi är.

För att öka kvalitén i presentationen har vi tagit stöd av varandras erfarenheter samt tagit del av detta poddavsnitt.

I den här fjärrundervisningen strävar vi efter att skapa en ömsesidighet och tillit med relationell pedagogik som utgångspunkt.

I det här skrämmande men nödvändiga avståndet lär vi oss förhoppningsvis kollegialt att det som inledningsvis kändes rörigt, ofärdigt och svårt kan bli till en utforskande och uppbyggande fas kring möten, interaktion och lärande processer.