Fritidshemmet – där sång, lek och dansmoves är en självklar del i en levande läroplan

Barn med ytterkläder på sitter samlade i hallen.

När skoldagen slutar för våra elever på Örtagårdsskolans grundsärskola händer det grejer. Eleverna packar sina väskor och släpar med sig sina saker till våra olika fritidsavdelningar. Det har sedan lunchtid pratats om – Vad ska hända på fritids idag? Har du iPad-grupp eller ska du bada? Promenad tänker jag minsann inte gå på? Vad har du på ditt fritidsschema?

”Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Det ska ges möjlighet att öva på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken.”  Läroplanens ledord  – utmaningen är att göra de styrande orden till verklighet.

Som ett läroplanens gottebord kan jag i vår fritidsverksamhet se en medvetenhet kring dess uppdrag. Nu finns utrymme att leka färdigt rolleken som tidigare påbörjats, det är här en sånggrupp bildas eller det på schemat står gympasalen, vad ska hända där idag? Och vilken elev ansvarar för dagens mellanmål?

De äldre eleverna glider in på fritids vid olika tider under eftermiddagen. Därinne råder ett skönt häng, där kraven att prestera för en stund släpps. Det skojas och det är ett tillåtande klimat som smittar av sig på eleverna. Aktiviteterna för våra tonåringar kan vara allt från graffitimålning, att utmana varandra i Just Dance, spela spel eller göra upp planer för ett kommande vattenkrig, vilken pedagog ska bli blötast?

Tre personer spraymålar på duk.

I skollagen står att fritidshemmet ska var ett komplement till skolan –  viktigt är att fritidshemmets verksamhet just får lov att vara fritids för att kunna bli detta komplement. Ett levande bevis är när en elevs individuella fritidsmål är att öva på att våga visa mer känslor och tro på sin egen förmåga i samspel med andra. Från att vid läsårets början sitta ensam i ett eget rum, där det viktigaste på schemat var datortid – till att nu sitta med hela gruppen, skratta och dra skämt som ibland får en att rodna. Eleven i fråga är den som visar de coolaste dansmovesen och som blivit en efterföljansvärd förebild. Här snackar vi komplement till skolan på högsta nivå.

”…. öva på ansvar i praktiken”  Vad kan det vara? På fritids kan det vara att öva på att ansvara för sin del i ett bus. Har du autism är detta inte självklart utan måste övas in som vilket annat ”ämne” som helst. Här tar fritids ansvar för att öva och pröva den färdigheten. Hur går man tillväga för att skrämma någon bakom en dörr utan att den andra blir för rädd? Och hur länge kan man sedan skratta åt buset innan det går till överdrift? Läroplanen blir lika levande som ett bu och ett skälvande skratt.

En stor utmaning för vårt fritidshem på grundsärskolan är att hitta vägar för att så lång som möjligt göra eleverna delaktiga. Ständigt förs samtal om hur vi kan skapa struktur och förstärka elevernas kommunikativa verktyg för att de ska kunna göra sin röst hörd och möjlighet att påverka. Det gäller att kunna läsa mellan raderna och försöka lista ut vad varje elev vill uttrycka och vad de har för önskemål. Vad betyder de stora krokodiltårarna egentligen? Betyder de att jag verkligen inte vill gå på promenad eller betyder det att jag verkligen också vill bada, helst varje dag, men nu är jag arg för idag är det inte min tur utan kompisens? Att lista ut den gåtan och inte bara avfärda en vilja är att göra eleverna delaktiga utifrån sina förutsättningar.

Fritidshemmet är en social arena att älska! Här erbjuds vänskap, skratt, lek, bus, allvar, ibland tårar och plåster och en stor dos kärlek från morgonens tidiga timme till kvällens lite trötta och avslappnade slut. Taxin väntar, det är dags att åka hem – imorgon väntar nya fantastiska utmaningar – där den fria tiden tas på stort allvar.

Två barn springer på skolgård.

Elev hämtar material i klassrum.

Ett barn hjälper ett annat att knäppa blixtlåset.