Idégenerering med Clara & Maria

Hur kan man arbeta med idégenerering och andra tekniker för att stimulera ett elevaktivt och kreativt arbetssätt? Clara Lindberg, lärare i engelska och samhällskunskap och Maria Göransson, bibliotekarie och koordinator, arbetar på Malmö latinskola. Under en intensiv eftermiddag ledde de en workshop i idégenerering på Centrum för Pedagogisk Inspiration. Pedagogerna som deltog fick testa ett antal grepp och tekniker som man som lärare eller elev kan använda för att starta upp en process eller när man av någon anledning kör fast.

Index: design to improve life education kännetecknas av meningsfullhet, kreativitet, hållbarhet och entreprenöriellt lärande. Det är ett gränsöverskridande utbildningsprojekt. Med hjälp av nya didaktiska metoder skapas förutsättningar för att definiera och lösa konkreta problem.

Det handlar alltså inte bara om att designa prylar, utan om att väcka och formge nya idéer, beteenden och problemlösningar som kan svara upp mot samhällets dynamik och utmaningar.

Maria Göransson & Clara Lindberg

Design to Improve Life Education är en metod som kan användas tvärvetenskapligt över samtliga ämnen i grundskolan och gymnasiet och på universitetsnivå, med ett processförlopp som kan sträcka sig från en veckas tid till sex månader.

Som arbetsverktyg användes den analoga och interaktiva Design to Improve Life Education-kompassen, som vägleder både lärare och elever i undervisningen. Ett verktyg som hjälper till att organisera och rama in den kreativa processen utan att begränsa själva skapandet. Den fungerar som en digital verktygslåda och som en handledning till lärare.

Kompassen är indelad i fyra faser:  förbered, förstå, formge, färdigställ. I mitten av kompassen finns eleven och elevens målgrupp. Vad är det de ska göra och för vem ska hon göra det?

INDEX är en dansk-baserad, icke-vinstdrivande organisation som grundades 2002 och står bakom begreppet ”Design för att förbättra livet”. Organisationen förknippas kanske främst med INDEX Award, där världens största designpris delas ut till innovationer som förbättrar livet för människor över hela världen.

Text: Karin Ahlstedt