Jim Cummins klar för PML18

Jim Cummins.
En av världens ledande forskare inom språkforskning, Jim Cummins från University of Toronto i Kanada, är en av keynote-talarna under Pedagog Malmö Live – den 26:e september.

I takt med att migrationen mellan länder ökar ändras också skolans och lärarens roll. Cummins menar att lärare i mötet med nyanlända elever måste se sig som språkutvecklare. Under föreläsningen på PML kommer han att svara på frågan vad en lärare behöver göra för att få en nyanländ elev att lyckas i skolan.

– En människas identitet är starkt förknippad med modersmålet. Att elever underpresterar kan bero på att de inte får sin identitet bekräftad. Om en elev inte vet vem hen är, varför ska hen bry sig om vad som händer i klassrummet? Genom att till exempel arbeta med texter på både första- och andraspråket bekräftas elevernas identitet och stärker deras förmåga att utveckla skolspråket, säger han i en intervju med Pedagog Malmö.

I intervjun berättar han mer om sin syn på flerspråkighet i klassrummet – translanguaging.

Nyfiken på vilka som mer ska föreläsa under PML18? Klicka här!