Källare eller källa – det är frågan

– Samarbete är A och O. Arbeta ihop er ordentligt före lektionerna så att alla pedagoger vet vad som ska hända och vem som gör vad. Ha rimliga förväntningar på vad lektionerna ska leda till. Gör uppföljningar både med eleverna och mellan er pedagoger, säger Lisa Hamfors, skolbibliotekarie på Tingdammsskolan  när hon berättar om arbetet med källkritik i förskoleklass.

På Tingdammsskolan har skolbibliotekarien tillsammans med pedagogerna använt sig av “Källkritik med källspanarna” (Drejstam/Lund) – ett läromedel med stegrande svårighet från f-klass till åk 3. Materialet följer det tema som man brukar arbeta med i respektive årskurs. I förskoleklassen handlar det om bondgården. Materialet fokuserar inte direkt på begreppet källkritik, utan närmar sig källkritiken underifrån genom att beskriva hur och var man letar fakta om olika ämnen.

Är du till exempel nyfiken på hur många ben en spindel har, hur ska du då ta reda på det? Hur tar du reda på hur en ko/gris/höna lever på en bondgård? Är det bäst att prata med en expert (bonde) eller läsa i en bok eller titta på youtube-klipp? Kanske kan du göra alla tre? Materialet närmar sig källkritiken med bildstöd i små figurer som kallas källspanare, det finns en för “Vad”, “Vem”, “Varför”, “När”, “Jämför” och “Hur”. Figurerna är lätta för barnen att känna igen och är ett bra sätt att komma igång. Tillsammans med eleverna har Lisa och pedagogerna diskuterat olika sorters källor och vad en källa är. Vad är en bra källa? Varför är det viktigt att ha flera källor och att jämföra? Det tog ungefär två lektionerna för eleverna att förstå skillnaden på en källa och en källare.

Bilder på papper och hand som flyttar pinnar i en kvadrat.

Börja tidigt

Lisa poängterar vikten av att börja med källkritik i så tidig ålder som möjligt. Det handlar inte om att få fram en djup förståelse om källkritik redan i förskoleklass utan snarare om att lägga en grund för att barnen så småningom ska kunna tillägna sig de kunskaper som krävs inom området. Har de blivit introducerade till källkritik i förskoleklass, så har de en större förförståelse i årskurs 1. Vilket i sin tur ger ännu mer förförståelse till nästkommande läsår. Förhoppningsvis växer ett förhållningssätt till källkritik fram genom åren.

– Det har varit ett roligt och spännande arbete att genomföra. Kul att se hur eleverna vande sig vid begreppen vi arbetade med. Det märks att de förstår olika texttyper bättre (tex faktatexter) och vet vad ordet källa betyder. Det ska bli väldigt intressant att fortsätta i åk 1 och se vad eleverna minns och hur det arbetet kommer gå. Lärarna i förskoleklass följer med eleverna till nästa årskurs så vi kommer alla ha samma arbete bakom oss. Det är en stor vinst, avslutar Lisa.

Text: Karin Ahlstedt