Med språk i fokus

Collage med personer som föreläser på en konferens.
Foto: Fredrik Thunberg

Hur kan de tre skolförvaltningarna arbeta tillsammans med språket i fokus? Det var temat för dagen när Pedagogisk Inspiration anordnade eftermiddagskonferensen ”Fokus språk”.

”En eftermiddag om barns och elevers möjligheter till språkande i Malmö stad” var underrubriken till konferensen, som kan ses som ett steg på vägen till ett utökat samarbete mellan förvaltningarna. Hur kan vi gemensamt sätta fokus på språket och hur kan Pedagogisk Inspiration (PI) bidra till förvaltningarnas arbete? Pedagoger, skolledare och skolutvecklare från förskola, grundskola och gymnasiet gav en ögonblicksbild av nuläget och delade också goda exempel på språkutvecklande arbete.

Madelene Hillborg och Ulf Malmqvist, språkutvecklare, och Maria Bernfri, förste förskollärare, beskrev hur de skapar förutsättningar för att erbjuda barnen språkande inom förskolan, vilka utmaningar de möter (personal som inte har formell utbildning, många olika språk i barngrupperna) och vilka framgångsfaktorer de sett (att väcka nyfikenhet, våga leka, samarbeta och hålla i).

Ulrika Wirgin, biträdande rektor på Mellersta Förstadsskolan, berättade om skolans lässtrategiprojekt. Emelie Bjurling, lektor och Linda Ellinore Lindberg, förstelärare på Pauliskolan​, beskrev strategin för språkutveckling inom gymnasiet och vuxenutbildningen. I sin studie ”Lässtrategier i naturvetenskapligt orienterade texter” har de tittat på hur eleverna använder olika lässtrategier.

Flera av föreläsarna tog upp vikten av ordentliga och väldokumenterade övergångar kring elevernas språkutveckling mellan stadierna och vårdnadshavarna som en värdefull resurs i sammanhanget. Ett medskick efter dagen var att många ville se en fortsatt dialog och samverkan kring språkfrågorna mellan förvaltningarna.

Feedback från deltagarna:

”Stort och viktigt uppdrag som gynnar elever. Bort med gränser mellan förvaltningarna.”

”Inspirerande! Många tankar att jobba vidare med.”

”Kommunikation är viktigt.”

”Vidga perspektiven mellan förvaltningarna.”

”Härligt att se likheter i utmaningar och framgångsfaktorer genom förvaltningarna. Mer samarbete!”

”Måste all utveckling starta med kartläggning av alla saker varje förvaltning redan kan/vet?”

”Samverkan alltid som en röd tråd i olika skolformer.”

”Inspirerande! Fina möten över de olika förvaltningarna.”

”Vikten av det relationella märks denna dag ❤️”

”Väldigt givande att lyssna till hur språkutvecklingsarbetet ser ut i de olika skolformerna och hur mycket vi har att lära av varandra.”

”Inspirerande start.”

”Mera kaffe & språkutvecklande samarbeten ❤️”

”Normer & värde i allt!”

”Jobba över gränsen även mellan barnen.”

”Inspirerande. Går glad härifrån”

Kunskap finns! Prestigelöshet krävs!

”Boostad!”

 

Som ett avstamp inför föreläsningarna och diskussionerna angav estradpoeten Louise Buenafe Mistén tonen:

”Språk är att sätta ord

på känslor och upplevelser,

är att bygga nya världar,

att expandera universum

genom att flytta bilder från mitt huvud

till ditt huvud”