När kreativitet blir på riktigt – minska matsvinnet på Malmös skolor!

Flera elever sitter med en robot gjord av olika material som kartong.
Eleverna på bild: Fr. Vänster : Selma Westheim, Evelin Frank, Ture Lindberg Larsson. Framför Ture sitter: Mina Valencia Göthe Och Elias Dellkrantz

Hösten 2019 bestämde vi oss för att delta i InnoCarnival Skåne. Vi såg det som en möjlighet att stärka elevernas förmåga att samarbeta, kommunicera, tänka kritiskt och arbeta kreativt. Då innovationen skulle utgå från de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 så kändes det naturligt att ämnesintegrera SO/NO och svenska. Vi båda undervisade vid denna tidpunkt i klass 6A på Bulltoftaskolan i Malmö. En av oss hade tidigare varit med i InnoCarnival och för den andra var konceptet nytt.

Allt började med att eleverna fick önska så kallade lärprocesser, en form av inspirationsträff för att sätta igång deras tankar och idéer. Klassens högsta önskan var att få samarbeta med Drömmarnas hus där de skulle få möjlighet att starta igång i fiction och landa i Innovation.

Catalina och Marie står utomhus.
Catalina Lindgren & Marie Müller.

En kall dag i november åkte vi tillsammans med klass 6A till Tottarpskolan utanför Staffanstorp för att möta en annan årskurs 6 klass som också valt att samarbeta med Drömmarnas hus.

Väl där möttes vi av personer från Drömmarnas hus. Däribland Kristian Almqvist som blev vår mentor och bollplank i projektet. Tillsammans med Tottarpsskolan fick våra elever tänka kreativt, samarbeta och kommunicera med varandra för att lösa olika problem. Under dagens avslutande workshop såddes fröet till vår blivande Innovation.

Stort engagemang i skolmatsfrågor

Våra elever har under hela mellanstadiet haft ett stort engagemang i skolmatsfrågor. De har bland annat varit tankar kring matsalsmenyn, nedskräpning, matsvinn och matsalsmiljön. Därav kretsade mycket av deras idéer kring detta när vi hade vår avslutande workshop i Tottarp. Med dessa idéer i bagaget åkte vi sen tillbaka till Bulltoftaskolan och lät tankarna ligga och gro ett tag.

I januari kände att vi ville ha lite mer input, därför tackade vi ja till Drömmarnas hus erbjudande om en andra workshop. Kristian kom till oss på Bulltoftaskolan en måndag i början på januari. Nu behövde vi synka elevernas idéer med varandra och hitta en gemensam riktning. En riktning som kunde leda oss till ett gemensamt globalt mål att fokusera kring. Vårt gemensamma globala mål blev mål 12: Hållbar konsumtion och produktion med fokus på delmål 12.5: Minska mängden avfall markant till 2030.

Kartong och annat material format till en robot.
Matsvinnsfiluren.

Inspiration: Förändra matsalen

Efter en mycket givande workshop där många idéer lyfts så stod vi där med många tankar på hur man skulle kunna förändra matsalen i olika miljösyften. Vårt fokus var hela tiden mål 12. Vi hade tidigare under våren fått reda på via skolans föräldraråd att det kastas 42,57 kg mat under en vecka på vår skola. Ur detta växte tanken om en matsvinnsfilur.

Projekt: Matsvinnsfilur

Vi vill genomföra en innovation som alla elever kunde känna sig delaktiga i och där vi kunde träna de förmågor som var ursprungstanken med idén.

Eleverna fick göra skisser och diskutera kring hur filuren skulle se ut, vilket material som skulle användas och vilken funktion den skulle ha. Sen skapades några stycken filurer under en kreativ grupprocess.

Nu var det dags att bestämma vilken matsvinnsfilur som skulle få tävla i InnoCarnival.

Klassen röstade fram Matsvinnsfiluren Åke.

Åke fungerar på följande sätt:

Inne i munnen finns det en borste som borstar av maten.

Maten faller ner och hamnar i en hink, hinken står på en våg. Vågen är kopplad till en display på en skylt ovanför Åkes huvud där det står hur mycket mat man har slängt. Därefter lägger man tallriken i en behållare som sitter på magen. Händerna är bestickhållare där man ska lägga besticken.

Maten som ligger i hinken blir till biogas eller annan typ av återvinning.

På magen finns det en lucka som man kan öppna och ta ut hinken genom. Hinken töms varje dag och vägs. Den klass som slängt minst mat på skolan under en vecka vinner en “BT filur” som är ett klistermärke. Man ska samla på sig klistermärken för att få en belöning. Belöningen ges till alla klasser i form av pannkakor eller är något annat ”smaskiligt mums” (elevernas ord).

Bidraget skickades in i april och några veckor senare fick vi veta att vi hade gått till final!

Pitchning för Inno-juryn

På grund av Covid-19 blev finalen digital vilket var en både annorlunda och utmanande på många sätt. Många av eleverna ville vara med och picha” vårt bidrag framför InnoCarnivalens jury. Ett härligt gäng lottades fram till att presentera bidraget. Eleverna var väldigt nervösa men väl förberedda på pitch-dagen. Det blev ett väldigt gott resultat av hela presentationen och eleverna var stolta och nöjda efteråt. Vi alla avslutade den dagen med att fira med kak-kalas!

Nervösa gick vi och väntade på resultatet. Det blev jubel när vi dagen efter fick reda på att vi kommit på 2:a plats i tävlingen!

Reflektioner och tankar

Vi båda tycker om att jobba ämnesövergripande och har under projektets gång och det har funnits tankar och idéer som ploppat upp även hos oss. Vi har inspirerats av varandras kompetenser och lärt oss tillsammans. Vi ser det här projektet som en möjlighet för eleverna att utveckla sina förmågor vad gäller kommunikation, kreativitet, samarbete och kritisk tänkande.

InnoCarnival bygger på att man ska presentera någonting som skulle kunna vara möjligt att genomföras på riktigt. Detta gör att eleverna känner ett större engagemang då de ser att det de gör kan vara till nytta för samhället och även i viss mån till övriga världen.

Vi insåg under processen gång att om man ska genomföra ett liknande projekt krävs avsatt tid för gemensam planering och möjligheten att ha lektioner där vi båda är i klassrummet samtidigt. Det är också bra att begränsa sig och gärna göra projekt som är elevnära. Man bör också tänka på att man som pedagog inte behöver göra för stora projekt för att nå ett gott resultat.

Vi blickar framåt

I juni lämnade klass 6A oss för nya äventyr i årskurs 7, men deras tankar följer med oss i vårat fortsatta arbete till hösten. Då kommer vi att genomföra matsvinnstävling bland alla klasser i låg-och mellanstadiet. Tävlingen handlar om att minska matsvinnet på skolan i samma anda som var tänkt med matsvinnsfiluren. Matsalen kommer också att få ett nytt namn som röstats fram av hela skolan.

Vår förhoppning är att vår matsvinns-innovation kan vara till nytta för flera skolmatsalar runt om i Malmö och kanske även i resten av Sverige i framtiden. Vi tänker att Åke kan hjälpa till att hålla koll på matsvinnet och se till så att det minskar i skolan.

Text: Catalina Lindgren & Marie Müller

Bild: Magnus Erlandsson & Catalina Lindgren