Särvux Södervärn besöker en bondgård

Hönor och tuppar.

En mulen novembermorgon stiger en grupp från Särvux från Södervärn på en buss för att besöka en bondgård vid Arrie. Väl framme tar bonden, Christer Pålsson, emot oss på gårdsplanen. Det är 20 förväntansfulla elever och lärare som står i snålblåsten och lyssnar:

Christer Pålsson tar emot ute på gårdsplanen.

– Den här gården har inget eget namn, berättar Christer. Den är byggd på 1860-talet och min far köpte den 1950. Jag tog över gården för 25 år sedan.

Idag består gården av nästan 75 hektar varav en tredjedel är betesmark. På åkrarna odlar Christer korn, vete, raps, sockerbetor och vall. Reza är extra uppmärksam. Han är gravt hörselskadad och får hjälp med tolkningen av allt som Christer säger.

– Jag arbetar själv här på gården och visst kan det bli lite ensamt. Men ibland är vi några vänner som slår oss samman för att utföra vissa arbeten, och då får jag ju sällskap.

Vi travar iväg till lagården där alla kor, tjurar och kalvar finns. Förr hade Christer mjölkkor, men numera har han enbart köttdjur. Eleven Danil, som vuxit upp utanför Moskva, berättar att i Ryssland ger alla kor mjölk, inte bara kött. Christer förklarar att hans djur är Simmental och att den rasen inte ger mycket mjölk, men däremot ett väldigt fint kött. Han har 30 kor och 3 tjurar. Kalvarna säljer han på våren.

Tjurarna är imponerande, den störste väger nästan ett ton. Det gäller vara försiktig när man handskas med tjurar, förstår vi.

– Fast den här tjuren verkar blyg, tycker eleven Simon, han vill ju inte vara med på bild.

Alla korna går fritt inne i lagården medan kalvar och tjurar antingen är uppbundna eller går i mindre bås. På sommaren går alla djuren ute i betesmarken. Simmentalkor har oftast inga horn.

Christer visar upp de olika grödorna som han odlar.

Sedan visar Christer oss de olika sädesslagen och berättar vad de används till. Bara till djurens vinterfoder behövs, förutom ensilage*, 20 ton vete och korn.

Ute i maskinhallen står två traktorer och en skördetröska. Alla som vill får klättra upp i de stora maskinerna. Förarhytterna sitter så högt att man måste klättra upp på stegar.

Nu kör bussen in på gårdsplanen igen för att hämta upp oss. Två timmar går snabbt med en skicklig ciceron och intresserade lyssnare. Fulla av intryck och ny kunskap lämnar vi landet och åker in till stan och skolan igen.

Text och bild: Hjalmar Dahm, inhoppare på Malmö Naturskola

*Ensilage är syrat, fermenterat gräs (vall), det som finns i de vita balarna eller ”koäggen” och som ges som vinterfoder.

Bondgårdsbesöken är ett samarbete mellan LRF (Lantbrukarnas riksförbund), Djurskyddet Malmö och Malmö Naturskola.