Sinnena bedömningstillfälle

Bilder som symboliserar de fem olika sinnena.

Mål nedskrivna på tavla.

Under veckan med våra sinnen har vi tränat på att plocka ut viktiga ord ur texterna vi läst. Utifrån de orden har vi sedan skrivit korta faktatexter om varje sinne. Kunskapskravet när det gäller innehållet är att känna till våra fem sinnen och kunna berätta något om varje sinne.

Barn sitter i grupper på golvet.

Som förberedelse startade vi med en EPA. Vi hjälptes åt att komma på vilka sinnen vi människor har.

Bildstöd för smak.

För varje sinne vi kom på sattes ett bildstöd upp på tavlan.

Bilder som symboliserar de fem olika sinnena.

Inga problem för Knopparna. Strax satt alla fem sinnen uppe på tavlan.
Text om smak skrivet på tavla.

Tillbaka till paren. Nu gick vi igenom ett sinne i taget och hjälptes åt att fylla tavlan med våra kunskaper. Varje grupp fick bidra med något.

Text om sinnen. Det blev en ganska lång samling men det gav alla mycket talutrymme samtidigt som det utgjorde en repetition av allt vi arbetat med. Om någon varit borta fanns det goda chanser att hämta in det man missat. Vi pedagoger fick också syn på mycket som vi hade nytta av i bedömningen.
Papper med plats för att skriva något om hur våra sinnen fungerar.

Till sist var det dags att skriva. Eleverna var sugna på att visa sina kunskaper.

Två elever pluggar vid bord.

Arbetsron la sig i klassrummet. Alla kände sig förberedda och kunde därför arbeta på egen hand. Det gav oss lärare möjlighet att sitta tillsammans med dem som inte kan visa sina kunskaper i skrift ännu, på ett rättvisande sätt. Det gick lika bra att göra bedömningsuppgiften muntligt. Modersmålsläraren i arabiska tog med sig några nyanlända elever som på så sätt gavs chansen att visa sina kunskaper på arabiska.

Text om hur våra sinnen fungerar.

En bra start.

Vi pedagoger tog med oss alla underlag för bedömning hem. Vi försöker att skriva in omdömena för varje avslutat arbetsområde för att det inte ska bli en alltför stor arbetsbörda när det är dags att göra omdömena klara inför utvecklingssamtalen.

Nu är vi klara med fas ett i cirkelmodellen. Skelett och muskler står på tur i fas 2.

Text och bild: Anna Duncanson