Tips 2 – Anpassa miljön i klassrummet

Broschyrer står uppsatta ovanpå bokhylla.

Nio tips under nio dagar – för alla pedagoger

Broschyrer står uppsatta ovanpå bokhylla.

Kunskap som krävs av professionella som möter barn med autism i skolan gagnar alla. Kunskap som ger pedagogen olika pedagogiska verktyg och ett förhållningssätt som bygger på att vi som vuxna måste ta ansvar för att hitta lösningar. Autismspecifik kunskap är därför en vinst för alla professionella oavsett vilka barn man möter.

 

Under nio dagar ger jag nio, förhoppningsvis handfasta konkreta tips. Nio tips till alla pedagoger,oavsett vilka barn du undervisar.

 

2. Anpassa miljön i klassrummet

 

Utgå från att det i varje klass finns elever som är extra känsliga för ljud, ljus, rörelser, smak och lukt.

Se möjligheter som finns att skapa lugnare miljö och utifrån tanken att det säkert även i er klass finns någon som är i extra behov av detta.

Sätt möbeltassar under stolar, ha hörselkåpor tillgängliga i klassrummet för vem som helst att använda.

Hörselkåpor.

Tillåt musik som en möjlighet att stänga ute andra ljud för de som då kan koncentrera sig bättre.

Tillåt kepsar (ja du läste rätt…) om lysrör är ett nödvändigt ont i klassrummet, kepsen blir då ett billigt hjälpmedel att dämpa ljuset och möjlighet att avskärma sig.

Se över hur eleverna sitter. Det är inte en självklarhet att eleven som är extra aktiv ska sitta längst fram med ryggen mot de andra eller ha skärmar runt sin plats. För vissa kan det vara bra, för andra är det snarare att sitta långt bak och på så sätt kunna ha överblick över alla och vad som händer. Var nyfiken, ta reda på vad som är den optimala miljön för eleven och se de möjliga förändringarna. De är kanske fler än ni tror?

Minimera behovet av spring i klassrummet genom att se till att eleverna alltid har nära till sitt material. Hjälp eleven som inte klarar att hålla ordning på sitt material än. Det är inte att skämma bort, det är att anpassa och skapa möjligheter för att tillsammans hitta sätt att träna de färdigheterna.  Skapa lugna tysta miljöer för de som behöver.

När vi ser att miljön påverkar oss på olika sätt kan vi också se att det kan finnas olika sätt och olika hjälpmedel för att minimera risken att en ökad känslighet för olika sinnesintryck ska leda till för stor stress. Detta gäller inte bara elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Bara gå till dig själv, så ser du att det till viss del kan gälla oss alla. Själv tycker jag det är jobbigt med höga ljud efter en stressig dag. Vad är du känslig för?

Tips 1 Se under ytan kan du läsa här

Text: Linda Grann