Trädord

Instruktion om att träna på trädord.

I varje tema vi arbetar med väljer vi ut viktiga ord som vi vill att eleverna ska lära sig.

Texten "Vi jobbar med året" skrivet på ett papper.

I årstidstemat har vi arbetat med träd på olika sätt. Vi har bland annat arbetat med årstidernas skiftningar genom att följa äppelträdets förändring under året.

Texten "Träna på trädord".

Idag arbetade vi med trädets delar.

Teckning av ett träd.

Rot kände vi igen efter att ha arbetat med blomman. Blad var också bekant. Krona och stam var nya ord för de flesta. Dagens uppgift var att i par skapa ett träd och visa vad de olika delarna heter.

Teckning av ett träd.

Vi pratade om orden och gick tillsammans, på mattan, igenom uppgiften, steg för steg.

Papper och pennor på ett bord.

Materialet framdukat på mattan.

Ett litet grönt blad av papper ligger i handflata.

Ett litet, litet blad.Tre barn pysslar vid bord.

 

Först fördela arbetet. Om en arbetar och de andra tittar på blir det inget samarbete.

Två barn vid bord.

Det var roligt att höra barnen använda de aktuella orden i arbetet.

Barn klipper i papper.

”Nu klipper jag ut kronan.”

Två barn pysslar.

 

”Jag är klar med stammen nu.”

Två barn pysslar vid bord.”Där kan du rita ett blad.”
Texten "träna på trädord".

 Vi avslutade passet med att återkoppla till lektionens träna-moln. Alla var överens om att vi hade tränat på trädord.

Instruktion om att träna på trädord.Denna uppgift hade ett tydligt språkmål, d.v.s. att lära sig vad trädets delar heter. I uppgiften utvecklades också förmågan att ta emot instruktioner och samarbetsförmågan.

Omslaget till en elevs skrivhäfte.

Vi samlar alla begrepp från våra teman, i boken ”Mina viktiga ord”.

Omslaget till en elevs skrivhäfte.

Idag var det dags att ta fram ”Mina viktiga ord” och dokumentera träd-orden i den.

Teckning av ett träd.

Vi repeterade orden tillsammans och ritade en bild på tavlan. Sedan var det fritt fram att använda sig av den när man skulle klistra in orden i sin bok.

Ett träds olika delar namngivna.

 

Vissa ville göra det helt utan hjälp medan andra behövde stödet av bild och ord på tavlan.

 

Ett träds olika delar namngivna.

 

I denna uppgift tränar vi även på att skapa struktur i arbetet. Alla bilder i en spalt och orden i en annan.

 

Text: Anna Duncanson

Bild: Katharina Olofsson och Anna Duncanson