Udda eller jämnt?

Händer tar klossar.

Begreppen udda och jämna, introducerade vi i ettan. Nu är det dags för repetition. För våra elever finns två utmaningar, dels att befästa begreppens innebörd och dels att uttrycka sig språkligt korrekt. Den senare utmaningen är ofta svårast. Därför har vi alltid specifika språkmål i vår undervisning.
Mål för språk och matematik står på whiteboard.

Idag skulle alla få visa om ett tal var udda eller jämnt, med hjälp av laborativt material. De skulle dessutom säga: ”Talet 8 är jämnt. När jag delar, blir det lika många på båda sidor”.

Händer tar klossar.

Alla fick ett talkort och fick därefter plocka rätt antal ”pluttar”.

Siffran sex och sex klossar.

Alla skulle lägga sitt talkort framför sig och visa med pluttarna, på ett tydligt sätt, om talet var udda eller jämnt.

Elev jobbar med siffran sju.Var och en fick i tur och ordning berätta om sitt tal. Barnen var generellt ganska säkra på begreppen udda och jämna. Det var svårare med den språkliga biten. Vi filmade varje barn och blev medvetna om att alla gärna ville använda sitt vardagsspråk. Uppgiften för oss pedagoger blev att hjälpa dem översätta vardagsspråket till skolspråk. Vi tränade flera gånger.

Elev jobbar med siffran sex.

”Det är jämnt. Om jag ska dela med min kompis får jag 3 och min kompis får 3.” (vardagsspråk)

”Talet 6. På den ena sidan är det 3 och på den andra är det 3.” (vardagsspråk)

”Talet 6 är jämnt. När jag delar, blir det lika många båda sidor.” (skolspråk)

Instruktioner för mattetal.

Dagens arbetsblad…

Instruktioner i matematik på papper.

…gick som en dans.

Instruktioner för att färglägga trafikljus.

Udda och jämna tal inbakade i en trafikmåla.

Färglagda trafikljus.

Vi vill ju så gärna knyta allt innehåll till vårt aktuella tema, som just nu är Trafik.

Rosa ros.

Vi har mycket språkträning framför oss. Genom positiva förväntningar och hårt arbete, slår våra knoppar ut mer och mer för varje dag.

Text och bild: Katharina Olofsson