Uppdrag lässtimulans genom Bokjuryn

Nu är alla sex klasserna igång; eleverna läser, funderar och utbyter tankar så det står härliga till. Det är eleverna i årskurs 3 och 6 på Augustenborgsskolan som arbetar med Bokjuryn genom ett KUR-projekt för lässtimulans. De läser under tio veckor; enskilt och tillsammans, skriver läslogg, resonerar både med klasskamrater och träffar elever från andra skolor och inte minst sprider sina tankar genom digitala boktips.

Varje år anordnas Bokjuryn, en nationell tävling där barn och ungdomar får vara med att utse sina favoriter bland förra årets hela utgivning. De flesta bibliotek, så också skolbiblioteken, brukar uppmärksamma och arbeta på olika sätt kring detta. På Augustenborgsskolan är bokjuryn ett välkänt begrepp och eleverna frågar efter när ”tävlingen” ska komma igång. I år kunde vi fördjupa och utveckla detta arbete för årskurs 3 och 6 genom extra-medel från Kulturrådet för lässtimulans. Vi samarbetar också med Bäckagårdsskolan, Möllevångsskolan och Sofielundsskolan i delar av projektet.

Fyra elever sitter vid bord och ritar och läser.

”Tillsammans-boken”

Eleverna sitter i grupper om tre eller fyra elever och läser tillsammans minst två ggr i veckaTre elever sitter vid bord och skriver på gemensamt papper.n. Genom att skapa läsgemenskap och att fokusera på att samtala om det man läser, kan läsupplevelsen fördjupas.Utifrån lässtrategier, som eleverna är vana vid från läsgrupper tillsammans med pedagog eller bibliotekarie, bearbetar de böckerna de läser. Både språkutveckling och annat lärande stimuleras. Vi använder oss av olika läs-metoder och plockar också in andra interaktionsövningar såsom expertgrupper och ”mötas på mitten”, för att variera och utmana eleverna att dela med sig av sina tankar.

Läslogg och egen reflektion

Tre elever sitter vid bord och ritar och läser. Parallellt med gruppläsningen läser varje elev böcker enskilt i skolan och hemma. Sista stunden av varje lässtund ska ägnas åt att de antecknar i sin läslogg. De skriver då ner någon reflektion enligt metoden text-tanke. De hittar en mening eller ett citat och funderar kring kopplingar med något självupplevt, något de läst eller något de sett eller hört talas om. Eller helt enkelt vad de känner eller tror. Det är inte lätt att sätta ord på sina tankar och känslor, men många blir väldigt stimulerade. Att önska att få sitta inne på sin lunchrast för att få fortsätta läsa och skriva är ett gott tecken…

Bokpresentation och boktips

Nu efter sportlovet kommer arbetet med att dela med sig intensifieras. Eleverna ska skriva och genomföra bokprat både för den egna klassen och för andra klasser på skolan. En träff på Garaget med elever från de andra skolorna som läst samma böcker är pågång. Att åka och hälsa på en annan klass på en av de andra skolorna som är med i projektet, blir också en utmaning. Vidare ska eleverna producera och publicera digitalt boktips, som kan nås via QR-koder i böckerna.

Fortsättning följer…

Text: Piroska Bakran