Utblick, så gör man i Wales skolor

Barn sitter och ritar i ateljé som är full av pappersträd.

Barn sitter och ritar i ateljé som är full av pappersträd.

Under ett möte i Wide Minds nätverket gavs det möjlighet att göra  ”Learning Walks” i primary schools.
Learning Walk är ett strukturerat studiebesök där man går in i pågående skolaktiviteter och  pratar med personal och elever om deras arbete efter en kort introduktion och sedan ges tillfälle till reflexion tillsammans med besöksgruppen och skolan.
I de skolor som besöktes var barnen i åldrarna 4-7 år. Från 4 år är barnen uniformerade och deltar i strukturerade lärandeaktiviter hela dagen.

Elev står framför vägg där olika mattetal sitter uppsatta.

Den metodik man nu arbetar efter i Wales kallas för ”Foundation Phase” – perioden när kunskaper och färdigheter grundläggs. Man strukturerar lek- och läraktiviteter kring sju utvecklingsområden: Kreativitet, språk- kommunikation- och litteracitet, matematik, fysisk aktivitet, omvärldsförståelse, personlig och social utveckling och Welsh.

Elev målar med hjälp av smartboard.

Teman och aktiviteter planeras tillsammans med barnen och man bestämmer lärandemål och famgångskriterier för att uppnå målen. Vid varje aktivitet visas lärandemålen och kriterierna och barnen får reflektera över dem och om de uppnått dem. Under aktiviteterna dokumenterar pedagogerna varje barn efter uppgjorda formulär.

Allt detta samlas och används för att planera det fortsatta arbetet och sker varje vecka. Beroende på dokumentationen kring barnen justeras målen så att varje barn får anpassad progression.

Miljön är uppbyggd kring de sju utvecklingsområdena med zoner där det finns böcker och material för varje område. Mängden av material känns närmast bedövande. Det finns inte en tom fläck, alla ytor täckta av barnens arbete, lärmaterial och ord.

Elever målar med färg på kartong.

Alla barn är engagerade i olika strukturerade läraktiviteter med fokus på de färdigheter man vill träna hos barnen inom de olika utvecklingsområdena. Man arbetar gruppvis tillsammans med dokumenterande pedagoger och det kan för t. ex.6-åringar variera från att skriva brev i skrivstil till att göra en gemensam målning eller göra sökningar i Wikipedia inom det tema som är introducerat. I varje klassrum finns interaktiva tavlor och datorer som barnen använder självständigt.

Flicka sitter framför dator.

Barnen kan växla mellan olika akititeter och zoner och genom dokumentation och planering kring varje barn ser man till att de får tillfälle till aktiviteter för att ständigt utveckla kunskaper och färdigheter.

Det man upplever är en väldigt respektfull och välordnad verksamhet med barn i skoluniform som tilltalar sina lärare med Ms eller Mr och efternamnet, de manliga lärare bär slips. Barnen är lyssnande, stämningen är brittiskt artig. Ett par flickor guidar oss elegant i sitt klassrum och förklarar vad de gör i de olika zonerna. Allt är väldigt estetiskt ordnat och ord, siffror och begrepp finns överallt. Man har i ett klassrum byggt upp “Taj Mahal” en indisk takeaway där barnen kan leka med sina färdigheter och beställa indiska rätter, bland andra prydliga Samosas.

Plastmat och plastfrukt står framdukat..

Den vetgirige kan läsa mer på Welsh Governement’s websajt om Foundation Phase, här finns också översikter, manualer och forskningsrapporter.

Text: Staffan Hessel