Vi arbetar med ordförrådets organisation genom associationer och kategorisering

Grön hand som är löv på ett träd.
Vi har tidigare skrivit inlägg om ordförrådsträning, t.ex. genom ordskattsamlaren, här på skollogopedbloggen.

En annan aspekt av ordförrådsträning är att arbeta med organisationen av ordförrådet: att förstå hur ord relaterar till andra ord genom t.ex. associationer och kategorier. Här tänkte jag beskriva några sätt som vi kan arbeta med detta genom.

Vi börjar med ett alldeles kalt träd med ett ensamt ord: ”sommar”. Här har vi samtal om att vi vill göra trädet, och ordet, fylligare genom att lägga till andra ord som hör ihop med ordet sommar. När du hör eller läser ett ord så får du automatiskt associationer till ordet och det är dessa som vi vill fylla på vårt träd med. Vi pratar om att när det gäller associationer finns inget rätt eller fel. Associationerna kommer av sig själv och utgår från dina erfarenheter och kunskaper när det gäller det ordet du hör.

(Vilken typ av associationer som är vanligast ändrar sig dock genom livet. Någonstans kring 6-10 års ålder förväntas en omorganisation av ordförrådet ske till en mer abstrakt organisation vilket på ”logopedspråk” brukar kallas för det ”syntagmatisk-paradigmatiska skiftet”. Här påverkar dock bland annat hur lång exponering barnet har för språket om hen är andraspråksinlärare. När det gäller elever med språkstörning kan de ha brister i sin organisation av ordförrådet och svårare för att genomföra omorganisationen. Vill du läsa lite mer om detta så hittar du kortfattad info och referenser här. Vill du fördjupa dig ytterligare kan jag rekommendera logoped Ketty Holmströms avhandling Lexikal organisation hos en- och flerspråkiga skolbarn med språkstörning vilken du kan ladda ner i sin helhet här.)

Bruna grenar av papp och en grön hand som det står "midsommar" på.

Vårt träd är dessutom lite konstigt. Förutom att löven innehåller ord så är de även handformade (eftersom det är väldigt kul att göra handformade löv). Vi skriver och ritar våra associationer och sakta med säkert blir vårt träd fylligare och fylligare.

Jag har tagit hjälp av många elever och till slut har vi ett fantastiskt fint sommarträd fullt med sommarrelaterade ord.

Personligen så tycker jag att sommarassociationerna är underbara! Detta inbjuder även till många vidare samtal: Finns det ord vi inte kan? Vilka associationer håller vi med om? Eller vilka håller vi inte med om? Vilka är vanliga? Ovanliga? Får vi nya associationer genom att se andras?

Ordmoln med ord som "blommor", "park" och "student".

Vi arbetar vidare med våra associationer och gör associationsnätverk.

Ordmoln med ord som "blommor", "park" och "student".

Vi märker att våra associationer i sin tur ger nya associationer. Så häftigt att följa våra associationskedjor! Hur hamnade vi egentligen på Stenkulaskolan?

Ordmoln med ord som "blommor", "park" och "student".

Vi märker också att vi får en del kluster med ord inom en viss kategori.

Vi plockar också ut ord och arbetar med kategorisering, över- och underordning.

I det här fallet valde vi ordet sommar men det går ju givetvis att välja ett ord utifrån aktuellt arbetsområde. Det kan också vara häftigt att låta eleverna göra associationer inför ett nytt arbetsområde och sedan en gång till efter att ni arbetat med det för att se på utvecklingen.