Vi jämför likheter och skillnader

Skylt med bildstöd.
Att kunna jämföra likheter och skillnader är viktigt i skolan, men det kan också vara klurigt. Därför tränar vi extra på det. 

Vi börjar med en skattning av hur långt vi har kommit i vår kunskapsutveckling än så länge. Här är det fokus på att det inte handlar om rätt eller fel, att kunna eller inte kunna, utan om att få insikt om hur djup vår kunskap är just nu. Vi har kanske inte hunnit lära oss så mycket. Än. (Vad det innebär att ”kunna” ett begrepp tänkte jag skriva mer om en annan gång. Just här kikar jag på om eleven känner igen och vet i ungefär vad ordet betyder i ett sammanhang, om hen kan visa sin kunskap genom att exemplifiera eller om hen kan ge en förklaring av betydelsen.)

Texter om likheter och skillnader.

Efter skattningen går vi explicit igenom vad orden betyder. Vi har då ord, symbol, elevvänlig förklaring och exempel.

Venndiagram med anteckningar.

Efter det är det dags att börja träna på hur man gör för att jämföra likheter och skillnader. Vi har tidigare gjort beskrivningar som vi plockar fram igen som underlag för våra jämförelser. Här har vi jämfört kor och katter. Vi använder venndiagram för att tydliggöra ännu mer visuellt. Vi har våra symboler också som lite kom ihåg-hjälp till vad skillnad respektive likhet nu betyder. Vi tar också hjälp av våra stödlappar så att vi får med vilken kategori ordet tillhör, plats, funktion, hur den låter, hur den känns och utseende. Efter att vi benat upp likheter och skillnader tränar vi många gånger på hur vi kan uttrycka detta språkligt. Beroende på vilken språklig nivå elev är på väljer vi olika grammatiska strukturer att träna på, t.ex. ”både och” respektive ” ”men”: ”både kor och katter har fyra ben”, ”både kor och katter är djur”, ”kor råmar men katter jamar”, ”katter är små men kor är stora”. Vi tränar på att säga de olika strukturerna många gånger för de kan vara lite kluriga att få till.

Till slut är det dags för den avslutande skattningen. Vilken glädje att se att vi nu har flyttat alla orden mot det gröna! Här tydliggör vi den kunskapsutveckling som sker när vi tränar på något.

Varför gör vi det här då? Att ”jämför/jämförelse” förekommer vid 105 tillfällen i Lgr 11 och ingår i centralt innehåll/kunskapskrav för engelska, hem- och konsumentkunskap, moderna språk, biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, teckenspråk för hörande samt svenska som andraspråk talar väl sitt tydliga språk själv?Det är väldigt viktiga ämnesövergripande begrepp och förmågor helt enkelt!