Woo! Fjärilseffekter av ögonblicksforskning

Fägglada masker med fjädrar och paljetter.
Jag har gett namnet “Ögonblicksforskning” till den här processen. Bakgrunden är behovet som kom från förskolechefer att samtala och reflektera med personalen kring förskolans värdegrund, inriktat på barnkonventionen. Ögonblicksforskning har sin utgångspunkt i en konstruktion av en lupp, som öppnar upp för pedagogerna att formulera sina frågeställningar kring det som de ser behov av att förstå, och utveckla i sin verksamhet.

Syftet med Ögonblicksforskning är att kunna synliggöra “små” händelser som sker i verksamheten, pedagogernas egen betydelse, och hur de kan utveckla sin relationella potential i möten med barnen. Jag vill ge större vikt till dessa ögonblick och införa en enkel och praktisk struktur som kan underlätta analysen, och samtidigt låta pedagogerna vara medforskare i det som sker. Sven Persson, professor och forskningsledare på PI, var kopplad till processen och gav oss teoretiskt stöd.

Ögonblicksforskning kan definieras som ett utforskande perspektiv som på ett systematiskt sätt möjliggör en fördjupning av en frågeställning från ett mycket kort tidsintervall, ett ögonblick, som i sin tur inspirerar till att undersöka och utveckla verksamheten” (Florez &Harrysson 2019, s.19, Komlitt AB)

En kunskapsskapande process fylld med framgångar och utmaningar pågår på Södra Sommarstadens förskola, Sommarbäckens förskola, Södra Sommarstadens OB förskola och Änggårdens allergiförskola. Arbetslagens processer genomförs med handledning av  förste förskollärarna Lotta Escoto och Frida Malmborg. Mitt handledningsuppdrag i detta sammanhang är att följa upp och ta del av samtliga processer, problematisera, analysera, lyfta fram och synliggöra kopplingen, praktik-teori /teori-praktik. Dessa handledningsmöten sker med varje grupp 1,5 tim/månad.

Vid varje handledningstillfälle presenterar pedagogerna sina observationer med stöd av en struktur (incheckning, presentation av observationer, respons samt utcheckning) som strävar efter att skapa ett likvärdigt handlingsutrymme i det kollegiala lärandet. Med utgångspunkt av den här strukturen har Frida och Lotta sett behovet av att förtydliga dessa steg och utformat ett dokument som pedagogerna har som stöd under handledningen.

I dagens blogg fokuserar jag på incheckning. ”Syftet med incheckning är att synliggöra en tydlig markering av här och nu utifrån pedagogernas tankar/förväntningar på dagen” (Florez & Harrysson, 2019, s. 46, Komlitt AB)

Nedan följer exempel på  några pedagogers reflektioner från första incheckningen under hösten 2019. Varje pedagog fick som uppgift att designa en egen mask med syftet att visualisera sin roll och förväntningar på ögonblicksforskning.

Malin, (Änggårdens allergiförskola): ”Min mask symboliserar att jag hoppas på att ögonblicksforskning hjälper mig att få syn på vem jag är i rollen som pedagog och hur jag påverkar barnet. Vad säger jag? Vad ser jag och hur tolkar jag det?  Blicken riktad mot mig själv”.

Nadine, (Änggårdens allergiförskola): Jag har varit i ögonblicksforskning länge. Det stora stjärnorna symboliserar tidigare erfarenheter och de små stjärnorna är det som jag ser fram emot mycket att ta med mig ännu mer. Jag har börjat på en ny förskola och det kommer nya utmaningar, nya tankar och funderingar, så det ska bli väldigt spännande”.

Helene, (Södra Sommarstadens OB förskola): ”I min mask har jag också en fjäril, det behövs lyftas, med vingar, nya utmaningar för att flyga iväg och lära mig lite nytt. Det blir många nya möten, kollegor att möta, lära känna och bytta erfarenheter med. Jag har även gjort ett  extra öga som hjälp för att öppna upp och vara mer nyfiken kring det ögonblicksforskningen ska ge”.

Kim (Sommarbäcken förskola): ”Den stora solen är själva ögonblicksforskningen och jag ser en massa positiv med den för jag har varit med ganska länge i ögonblicksforskning och märkt på mig själv att jag har utvecklas en hel del. Tidigare har varit både upp och ned gångar men jag har alltid lär mig något nytt. Jag vill utmana och utveckla mig själv.”

Frida (Förste förskollärare): ”Jag har förlängt min synskärpa för att se och zooma in för att gå på djupet och komma närmare i ögonblicken. Här i munnen väller det ut saker som jag vill säga, uppleva och prata om i handledning”

Med den här incheckningen har vi nu startat upp med en ny omgång av ögonblicksforskning. Processen stöds av en tydlig rektor och ledning som konsekvent strävar efter att förankra ögonblicksforsknings perspektivet hos personalen. Detta görs bl.a. genom att strukturera arbetsdagen så att det finns tid för handledning med fördjupning kring relationell pedagogik, barnkonventionen samt normkritk.

Jag vill avsluta med en reflektion från utcheckning (syftet att lyssna på vad pedagogerna tar med sig från dagens handledning).

Lotta (förste förskollärare): ”Det här påminner mig om fjärilseffekten. Det är spännande att se vilken förändring de nedslag vi gör genom ögonblicksforskningen kommer att leda till.  (Och den personliga förvandlingen pedagogerna gör från larv, puppa och sen till fjäril.”

Läs mer: Fakta om Ögonblicksforskning

Läs mer: Fjärileffekten

Elizabeth Florez

Utvecklare

Normer och och värden

Pedagogisk Inspiration