Skolbibliotekets resa – från uppstart till läsande skola

Kryddgårdsskolans skolbibliotek.

Kryddgårdsskolan stod utan skolbibliotek i flera år. För att bidra till att stötta elevernas läsförståelse, valde man att satsa på läsning över hela skolan. Planen var att anställa en skolbibliotekarie och bygga upp ett nytt skolbibliotek. Därför anställde man mig, Isabelle, för att anta den här uppgiften. Man hade valt ett rum, gav mig en budget, och sedan fick jag friheten att skapa biblioteket från grunden.

Låg tillgänglighet
När jag började fanns det en liten samling med äldre böcker, som stod i en passage i anslutning till ett klassrum i öppen miljö. Förutom att utbudet inte uppdaterades, var böckerna inte tillgängliga för eleverna eftersom dom flesta inte kunde gå dit själva. När eleverna väl var där verkade dom ha svårt att hitta böcker: det hände att jag såg någon ta den tjockaste Harry Potter-boken dom kunde hitta, men när jag senare frågade vad dom hade tyckt om boken hade dom inte läst den.

Ökad tillgänglighet
För snart ett år sedan blev rummet klart och barnen kunde börja använda biblioteket. Förutom att många var nyfikna och gick för att titta på det nya biblioteket och låna böcker efter skolan, har samtliga klasser varit i biblioteket på invigningar och fått en introduktion i hur det fungerar och var man hittar olika sorters böcker. Biblioteket är öppet varje dag för att barnen ska kunna komma och låna nya böcker. Dessutom är barnen väldigt duktiga på att dela med sig av boktips till varandra, och numera vet dom flesta vilken typ av böcker som dom tycker om att läsa.

En läsfrämjande organisation och bestånd
Nu är biblioteket en levande plats, med ett utbud som fylls på hela tiden och dit barnen kommer regelbundet för att låna böcker eller lyssna på en saga. Två av skolans förstelärare har dessutom ett läsfrämjande uppdrag, och tillsammans har vi bland annat haft läsbingo, utvecklat bokpaket (klassuppsättning av en bok med ett färdigt lektionsmaterial), och under våren hade hela skolan en läsvecka med bland annat tipspromenad, läsning utomhus och extra mycket fokus på läsning i klassrummen. Förutom det har alla klasser en stunds läsning varje dag, där pedagogerna varierar mellan högläsning, läsgrupper och tyst läsning med böcker som barnen fått välja själva.

Skolbiblioteket bidrar till en läsande skola
När jag ser tillbaka på vad vi har utvecklat tillsammans är jag nöjd. Med hjälp av ett nytt bibliotek har Kryddgårdsskolan blivit en läsande skola. Eleverna tycker om biblioteket väldigt mycket: de pratar mycket om det, de blir alltid glada när de ska gå dit med klassen, och många kommer innan och efter skolan för att låna nya böcker. Även personalen tycker om biblioteket, eftersom jag (bibliotekarien) bland annat erbjuder hjälp med att hitta böcker inom olika teman, rekommenderar böcker för högläsning eller föreslår bokpaket, och ger inspiration och läsglädje åt våra elever.

Utvecklingsarbetet fortsätter
Biblioteket har bidragit till ett stort lyft för hela verksamheten. Nu fortsätter arbetet med att fortsätta utveckla samarbeten med lärarna, fler läsfrämjande projekt, och att komma igång med MIK-arbetet på allvar. Mycket arbete kvarstår, men det har varit en bra start på den här resan!

//Isabelle Davidsson
skolbibliotekarie på Kryddgårdsskolan