Vad ska vi göra sen? – om att använda bildstöd för att stötta kring struktur och rutiner

Bildstöd visar arbetsgång.

I min inläggsserie om bildstöd här på skollogopedbloggen har jag tidigare tipsat om att det går att ladda ner 100 svenska ord med bildstöd översatta till arabiska och somaliskaom tjänsten bildstod.se där du kan skapa enkla bildstödsmaterial gratis och hur man kan använda bildstöd som ett led i att tillgängliggöra lokaler.

Jag har också visat några exempel på material med bildstöd när ni fick se hur en dag hos skollogopeden kan se ut. Idag tänkte jag fortsätta på temat med ett inlägg om hur man kan använda bildstöd som ett sätt att förtydliga och stötta kring struktur och rutiner genom skoldagen.

Tydlig struktur och rutiner genom aktiviteter och dagen är nog skönt för de flesta. Det ger ofta en trygghet att känna till svaren på de klassiska frågorna:

  • Vad ska jag göra nu?
  • Hur ska jag göra det?                                                 
  • Med vem ska jag göra det?
  • När är jag färdig?
  • Vad ska jag göra sen?

För en del elever är detta extra viktigt och kan vara avgörande för att tillvaron ska fungera. Vissa elever har störst behov av att få stöd genom en aktivitet och för andra kan det vara viktigast att känna sig förberedd på vad som kommer att hända efter en övergång till en annan aktivitet. Här tänkte jag visa några exempel på hur man kan arbeta med att tydliggöra struktur och stötta med bildstöd, både ”i det lilla” och ”i det stora”.

Bildstöd visar årshjul.

En annan gång tänkte jag skriva ett inlägg där jag går in djupare på hur man kan arbeta med tidsuppfattning och tidsord med hjälp av bildstöd, men jag tänkte passa på att visa årshjulet även här. Ett tydligt årshjul med bildstöd kan hjälpa till att visualisera struktur ”i det stora”. Hur mycket har gått av året? Vad har vi kvar? Hur långt är det kvar till jullovet? När början skolan igen?

Bildstöd visar cirkelmodellen.

Cirkelmodellen med bildstöd kan vara ett sätt att förtydliga var i processen man befinner sig för aktuellt arbetsområde.

Bildstöd visar almanacka.

En kalender med bildstöd ger överblick över månaden… (finns att ladda ner här om du har programmet InPrint)

Bildstöd visar veckans dagar.

…och en veckoöversikt ger överblick över skolveckan.

Bildstöd visar veckans schema.

Struktur för veckans rastaktiviteter.

När vi pratar om att ge stöd för struktur med bildstöd så är nog annars bildschema över dagen det som de flesta kommer att tänka på. Det finns olika sätt att utforma detta på, beroende på t.ex. behov och åldersgrupp, men min rekommendation är att alla på skolan gör lika på två punkter för att eleverna ska känna igen detta vid exempelvis stadie- och lärarbyte:

  • Vilken riktning man sätter bilderna. Här är mitt förslag att satsa på lodrätt och att schemat läses uppifrån och ner. Dagen börjar alltså högst upp och slutar längst nere. Detta eftersom de flesta ”konventionella” scheman följer den här strukturen.
  • Vilka symboler som används. Använd samma symboler för de olika ämnena, d.v.s. matematik symboliseras alltid av en viss bild, svenska av en specifik bild och idrott och hälsa av sin valda bild. Hos oss har vi valt att använda widgitsymboler vilka bl.a. finns i programmen InPrint och SymWriter. Ord för olika ämnen kan vara svårt för en del elever att lära in och då är det viktigt att man använder samma bild återkommande och tränar in denna i sitt sammanhang. Vid stadie- eller lärarbyten är det samma bilder som används.

Här är några exempel på bildscheman av olika varianter:

Bildstöd visar dagens schema.

Ett vanligt förekommande schema över dagen som sitter synligt för alla elever på tavlan. Foton på vilken person som kommer att hålla i lektionen ger ytterligare tydlighet.

Bildstöd visar dagens schema.

Längre upp i åldrarna känner man ibland att en mindre variant är tillräckligt för elevernas behov.

Bildstöd visar veckans schema.

En del elever har behov av individuella scheman, antingen över veckan…

Bildstöd visar dagens schema.

…eller varje skoldag.

 

Bildschema kan alltså vara ett stöd när det gäller struktur över hela skoldagen. Även för kortare tidsspann är det bra med en tydlig struktur.

Bildstöd visar arbetsgång.

Bland annat hos våra femmor följer lektionerna alltid samma återkommande tydliga lektionsstruktur oavsett om ämnet är engelska, bild, matematik eller vad det nu kan vara. Det ger en trygghet för eleverna att alla lärare i arbetslaget gör på samma sätt. Eleverna vet precis hur lektionerna är uppbyggda och det blir tydligt vad som är avklarat och vad som återstår av lektionen.

Bildstöd visar arbete, manus och vinterprat.

Vad man arbetar med kan förtydligas ytterligare.

Bildstöd visar arbete.

Eller vilket material man använder.

Lista med tre steg för att få hjälp.

Hur man gör för att be om hjälp.

Även instruktioner genom uppgifter kan behöva ges steg för steg och med bildstöd för att stötta eleverna genom aktiviteter:

Bildstöd visar instruktioner.

Bildstöd visar hur man spelar in i moviemaker.

Bildstöd visar hur man lånar böcker.

Samt struktur över vilka delar som ingår i en aktivitet:

Bildstöd visar hur man ger kamratrespons.

Eller en delarna i en textproduktionsprocess:

Faser i skrivprocessen med kryss framför varje fas.

Även genom vardagsrutiner kan det behövas stöttning med bildstöd:

Bildstöd visar hur man gör på toaletten.

Bildstöd visar vad de ska göra innan de går in i klassrummet.

Eller vilka delar som ingår i ett uppdrag:

Bildstöd visar hur medhjälparna ska agera.

Detta var några exempel på hur man kan använda bildstöd för att ge stöd för struktur och rutiner. Håll utkik efter fler inlägg på skollogopedbloggen kring hur man kan använda bildstöd inom skolans verksamhet.