Minimera hot och maximera belöning – för din överlevnad

Tecknade elever ger feedback till lärare.

Det här är den första delen av en serie blogginlägg som handlar om vår sociala hjärna – vår känslohjärna – och hur den fungerar i samspel med andra människor.

För oss lärare som jobbar i skolan kan det vara av vikt att få verktyg för att hantera konflikter och reglera känslor. En grundförutsättning för att våra elever ska lära är att de befinner sig i en ”till-respons” då belöningssystemet är aktiverat och det är lätt att lära, istället för en “ifrån-respons” då hjärnan är upptagen med att möta hot och faror.

 

Hjärnan i en hotfull värld

Känslomässiga upplevelser är kopplade till hjärnans limbiska system. Man kan säga att det limbiska systemet avgör vad du tycker om omvärlden i varje given stund. Hjärnan jobbar efter principen att minimera hot och maximera belöningar för att hålla dig vid liv. Systemet scannar av informationsströmmen som går in i hjärnan och berättar om en situation skulle kunna vara ett hot eller en belöning för dig. Hur kommer exempelvis din hjärna att uppfatta din kollegas utvärdering av din undervisning? Som hot eller belöning?

Kanske din kollega ifrågasätter hur du inledde lektionen och därefter presenterar hur du borde göra istället. Då är det troligt att det limbiska systemet uppfattar utvärderingen som ett hot. Hotet aktiverar stressystemet och hjärnan förbereder dig på att fly, fäkta eller spela död för att du ska överleva. Att fly, fäkta eller spela död är rimliga reaktioner för ett liv på savannen där våra förfäder ofta mötte fysiska hot som vilda djur. Men att du klipper till din kollega eller rusar därifrån är knappast troligt. Kanske du drar dig undan (flyr) eller försöker försvara dig verbalt (fäktar) eller att du varken hittar ord eller handling (spelar död). Med hotet väcks en ifrån-respons och med den följer exempelvis oro, rädsla och ibland ångest.

Men om det visar sig att kollegan ger dig positiv feedback och uppmuntran skulle det limbiska systemet troligen uppfatta utvärderingen som en belöning. Nu frigörs dopamin i hjärnan och den här signalsubstansen ger dig ett välbehag, ökar ditt fokus, gör din nyfiken och öppen för det kollegan har att berätta. Du befinner dig nu i en till-respons, ett betydligt trevligare läge och där möjligheterna att lära är goda.

 

Till-respons och lärande

Tyvärr är det limbiska systemet betydligt mer oroligt än lyckligt och är ungefär fem gånger känsligare för hot än för belöning. Det handlar såklart om att du ska överleva. Better safe than sorry!

Ifrån-responsen kommer att påverka din högre tankeförmåga negativt. Vid en ifrån-respons kommer du att få betydligt svårare att förstå, fatta beslut, koda in minnen, fokusera och planera. Du blir dessutom mer negativ och agerar mer på gamla vanor och impulser. Att lära sig i en ifrån-respons är långt ifrån effektivt.

Sociala beteenden styrs av hjärnans princip att minimera hot och maximera belöningar. Det finns fem sociala områden som hjärnan behandlar på samma sätt som överlevnadsfrågor: status, säkerhet, autonomi, tillhörighet och rättvisa. De kan sammanfattas i modellen SCARF (Status, Certainty, Autonomi, Relatedness, Fairness). Känner du till vad som triggar ifrån-responser har du större möjlighet att förstå din och andras reaktioner samt skapa en lärmiljö där du minimerar hot och maximerar belöning. Med ganska små medel kan du skapa goda förutsättningar för en till-respons.

I nästa blogginlägg kan du läsa om den den första bokstaven i SCARF som handlar om Status och hur en smärtsam statusförlust får oss ur balans.

I vår presenterar vi ett arbetsområde på “Malmö delar” som tar upp teori och praktik i klassrummet med utgångspunkt i våra sociala hjärnor.

Alla delar i serien:

  1. Minimera hot och maximera belöning – för din överlevnad
  2. Sänkt status försvårar inlärningen – S
  3. Att kunna förutspå framtiden – C
  4. Autonomi och handlingsfrihet – A
  5. Relatedness – den livsviktiga tillhörigheten – R
  6. Rättvisa – fairness – F