Såhär vill jag ha det: idrott och rörelseaktiviteter – material med bildstöd för att prata om stödbehov

Omslag för

Skollogoped Julia Andersson fortsätter att utveckla den uppskattade serien med Såhär vill jag ha det-material! Jag har tidigare bloggat om Såhär vill jag ha det i skolan och Såhär vill jag ha det på fritids. Det senaste tillskottet i serien med material med bildstöd som samtalsunderlag när vi pratar med eleverna om vad som stöttar dem i skolsituationen handlar om idrott och rörelse. Detta material har Julia gjort i samarbete med hälsopedagog Maja Björkebäck och det går att ladda ner fritt på Symbolbrukets hemsida.

För en del barn kan just idrott och rörelseaktiviteter innebära stödbehov som kanske inte syns så tydligt i andra sammanhang. Det kan ibland vara, eller upplevas som, en mindre strukturerad situation vilket kan vara svårare för vissa barn att få grepp om. Ljudvolymen är ofta högre i en gympasal. Vissa barn tycker att momentet med ombyte och dusch är väldigt jobbiga. Då är det fantastiskt bra att ha ett stödmaterial att utgå från för att hitta sätt som kan göra det lättare för eleven att delta. Stödmaterialet kan givetvis också vara aktuellt att använda i sammanhang utanför skolan där eleven deltar i idrott och rörelseaktiviteter, som t.ex. i föreningslivet och vid sportlovsaktiviteter.

Materialet behandlar hur eleven vill ha det inför, under och efter en aktivitet, t.ex. om eleven behöver veta i förväg hur en aktivtet kommer att gå till, om hen vill titta först innan hen provar själv och om hen behöver lite extra tid för dusch och ombyte för att inte känna sig stressad.

I materialet finns också delar kring vad som stöttar eleven när det gäller instruktioner och information.

Vilka stödbehov som finns gällande kommunikation och relationer.

En del handlar om elevens energi och extra stöd.

Slutligen finns en del om vad eleven tycker mest om och tycker är mindre roligt.

Det här är ett inlägg i inläggsserien om hur bildstöd kan användas på olika sätt inom pedagogisk verksamhet. Du hittar övriga inlägg här: