Hej!
jag arbetar som tal-och specialpedagog tillsammans med en logoped i ett resursteam i Tierps kommun. Vi är också involverade i ett utvecklingsprojekt bekostat med SIS-medel och som handlar om att på olika sätt förbättra arbetet kring elever med språkliga funktionsnedsättningar. Till hösten går projektet in i andra halvlek och vi har kommit en bit på väg i vår intention om att höja förståelsen för språkliga funktionsnedsättningar och dess följdverkningar hos skolpersonalen, men vi förstår att vi behöver utveckla arbetet kring bildstöd på ett mer konkret sätt. Du skriver om att det behövs återkommande fortbildningsinsatser och jag undrar om du vill ge oss några tips på gångbara sätt. Jag tänker främst på hur man kan arbeta med bildstöd i högstadiets olika ämnen och på vilket sätt man skulle kunna jobba strukturerat med att utveckla lärares kompetens i att utveckla bildstöd som ligger i linje med kunskapskraven. Vi är sjukt imponerade av ditt arbete.
Vänligen Fia (Ann-Sofi) Ekstam