Bilder som kommunikationsstöd

Bildstöd med widgitsymboler.

Talat språk är flyktigt till sin natur. Så fort vi sagt någonting är det redan puts väck. En fördel med att använda bilder som kommunikationsstöd är inte bara att det kan hjälpa till att konkretisera – det stannar även kvar. Jag har tidigare visat materialet Såhär vill jag ha det i skolan och vill visa några andra exempel på hur man kan använda bildstöd som ett kommunikationsstöd.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Samtalsmatta eller TalkingMats är en metod som oftast används som stöd för att uttrycka tankar, åsikter och känslor kring olika saker, såsom aktiviteter. Metoden heter samtalsmatta eftersom ursprungligen har man använt en dörrmatta som underlag och fäst bilder med kardborre. Grunden i metoden är bilder för en visuell skala, bilder för samtalsämnen och bilder för frågeställningar som relaterar till samtalsämnet.

 

Samtalsmatta går även att göra digitalt. Här är ett exempel på detta:

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Det finns också en (engelsk) app för samtalsmatta

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Samtal med inspiration från samtalsmattemetoden kan vara ett bra stöd vid samtal med elever kring exempelvis hur olika skolämnen fungerar, vad är lätt/svårt, roligt/tråkigt och självskattning av svårighetsgrad för olika förmågor och aktiviteter.

Bildstöd för skattning av svårighetsgrad på ämnen.

Exempel på skattning av skolämnen

Bildstöd för skattning av svårighetsgrad på aktiviteter.

Exempel på skattning av aktiviteter

Bildstöd för skattning av svårighetsgrad på att läsa.

Exempel på skattning av läsning

Bildstöd för skattning av svårighetsgrad på att läsa.

Exempel på skattning av skrivning

 

Bildstöd kan också hjälpa till när man vill prata kring styrkor och utvecklingsområden, både vid samtal med elever och med vårdnadshavare:

 

Bildstöd för skattning av svårighetsgrad.

Bildstöd för måluppfyllelse.

 

Även vid samtal om diagnoser kan bilder vara ett stöd:

Cirklar med dyslexi och språkstörning i varsin.

 

Lena Mangelus, Skolhälsan, Center för Skolutveckling, Göteborg har tagit fram en förenklad hälsoenkät med bildstöd:

Bildstöd för matvanor.

Materialet går att laddas ner gratis här!

Bildstöd kan också vara ett bra stöd både för att förbereda inför att man ska genomföra något:

Bildstöd för kartläggning.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Och under tiden man genomför något:

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Just de här exemplen är gjorda utifrån att genomgå en utredning men samma tankesätt kan appliceras på t.ex. ett besök hos skolsköterskan, en utflykt eller en skolavslutning.

Bildstöd för skolavslutningsprogrammet.

Bildkälla

Gemensamt är att det kan hjälpa till att skapa ett lugn inför att genomföra något okänt eller något som kan vara stressande.

Ritprat är en annan metod där man använder bilder som stöd för kommunikationen:

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Det är lätt hänt att ritprat bara ”plockas fram” för att reda ut konflikter, och därmed också riskerar att bli negativt laddat. Men ritprat kan användas i många olika situationer och för olika syften, som att förbereda och tydliggöra och att återberätta saker man varit med om.

 

Ritprat kan göras för hand med bara papper och penna eller med t.ex. appen Ritprata

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Kom-Hit Flykting har tagit fram ett material för att ha samtal kring flykt:

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Bildstödsmaterialen går att ladda ner fritt längst nere på den här sidan.

Detta var några exempel på hur det går att använda bildstöd som ett stöd för kommunikationen.
Har du andra exempel på att använda bilder som kommunikationsstöd?
Kommentera gärna nedan!

 

Det här är ett inlägg i inläggsserien om hur bildstöd kan användas på olika sätt inom pedagogisk verksamhet. Du hittar övriga inlägg här:

Vill du har mer inspiration kring hur du kan använda dig av bildstöd i olika situationer kan jag rekommendera att förlja Symbolbruket på facebook samt gå med i gruppen Bildstöd – tips och råd.