Framgångsfaktorer för strukturerat och systematiskt arbete med bildstöd inom skolan

Bildstödsgubbe håller upp stjärna.

De som följt skollogopedbloggen ett tag vet att inlägg kring systematiskt och strukturerat arbete med bildstöd inom skolan är ett återkommande ämne. Men hur gör man egentligen för att få till det här arbetet på skolan? Jag har identifierat några framgångsfaktorer som jag tänkte dela med mig av:

Bildstöd för tillgång till programvara.

Om bildstödet ska kunna ge det stöd som behövs i skolan behöver det vara anpassat till verksamhetens innehåll. Inom till exempel grundskola så finns det stort behov av bildstöd för avancerade ämnesspecifika och ämnesövergripande begrepp och andra abstrakta begrepp och då behöver man ha en gemensam symbolbas som har detta. Detta har jag skrivit mer om i inlägget Använd bildstöd från widgit tillsammans med din egna layout – konkreta tips på hur du kan göra

Bildstöd för tillgång till programvara.

Mycket bildstödsmaterial kan göras gemensamt och delas med sig av. Men för att verkligen få in användningen så räcker det inte med att en eller ett par personer har programvara utan all personal som har behov av att ta fram material med bildstöd behöver ha egen tillgång till programvara. För en del personer som inte tar fram material så ofta kan det kanske räcka med att ha tillgång på en gemensam dator i exempelvis ett arbetsrum. För de allra flesta behövs dock tillgång till programvara på den personliga datorn så att arbetet med bildstödsmaterial kan ske samlat med övrigt planeringsarbete. Det finns program som man köper licens för att ladda ner till specifika datorer, som exempelvis SymWriter. Det finns även webbaserade program, som exempelvis WidgitOnline, som du får åtkomst till genom inloggning. Oavsett val av program krävs hög tillgång till programvara/licens för personalen.

Bildstöd för kunskap.

För att det ska bli bilder som stöd och inte bilder som stör krävs en god kunskap hur, när och varför man arbetar med bildstöd. Detta är inget som kommer av sig själv utan kräver regelbundna kompetenshöjande insatser. En profession som har hög kompetens kring hur, när och varför man arbetar med bildstöd är exempelvis vi skollogopeder.

Bildstöd för dela-kultur.

Sharing is caring! Genom att samarbeta och dela med sig av sitt arbete och material så vinner man mycket. Förslagsvis kan man skapa en gemensam bank som fylls på efterhand. På så sätt behöver inte alla sitta på sin kammare och skapa samma typ av material. Detta gör också att det blir en röd tråd för eleverna som möter samma material i olika situationer, såsom att samma stödstruktur med samma bildstöd för labbrapport introduceras i åk 2  och sedan återkommer på mellanstadiet.

Bildstöd att leda arbetet.Strukturerat och systematiskt arbete med bildstöd kräver ett förändrat tanke- och arbetssätt men också mycket praktiskt arbete. Det tar tid och kräver kompetens att ta fram skolövergripande material med bildstöd, såsom stödstrukturer med bildstöd, bildstöd för struktur och rutiner och samtalsstöd. En av de viktigaste framgångsfaktorerna jag sett är när det finns en eller ett par personer som har kompetens men också utrymme i sin tjänst att ansvara för att leda det här arbetet. Det faller sig ofta naturligt att den här rollen innehas av en person med ansvar för att utveckla verksamheten på grupp- och organisationsnivå såsom skollogoped eller specialpedagog.

Bildstöd för väntan.Som jag skrivit ovan: strukturerat och systematiskt arbete med bildstöd kräver ett förändrat tanke- och arbetssätt men också mycket praktiskt arbete. Den här typen av förändring är inget som görs i en handvändning utan kräver hårt och långsiktigt arbete. För detta krävs tålamod att hålla i tills man kommit över ”puckeln” där det blivit ett självklart sätt att arbeta på. Och för att komma dit så krävs ett öppet sinne och förändringsbenägenhet. Man måste se vinsten med att förändra sitt tanke- och arbetssätt för att komma någonstans överhuvudtaget.

Finns dessa faktorer på plats har man goda förutsättningar för att lyckas med sitt strukturerade och systematiska arbete med bildstöd på skolan!

Det här är ett inlägg i inläggsserien om hur bildstöd kan användas på olika sätt inom pedagogisk verksamhet. Du hittar övriga inlägg här: